…ještě několik statistických údajů z 13. sezóny CRC 2017

Autor: František Doležal <(at)>, Téma: Informace CRC, Vydáno dne: 15. 11. 2017

koťátko
     Letos bylo naplánováno 8 soutěží o celkovém počtu 80 RZ! Nakonec se jich podařilo odjet více …než bylo standardně plánováno, takže v konečném součtu jich bylo odjeto 93RZ! .....


     ...nejdelším závodem byl IV. RC Rally KILIMANJAROve Dvoře Králové n/L. (čas vítěze 44min 10.057vt. – Tomáš Procházka).
Nejdelší RZ-tou byla ALLROAD RC MB "B" – 5min 08,170 vt. - VI. RC AUTUMN Rally v Čisté.
  Naopak nejkratším závodem byl premiérový HOSTR RC Rally v Liberci (čas vítěze 25min36,767 vt. – Tomáš Procházka).
Nejkratší RZ byla v premiérovém závodě RC Rally Tour de Corse v Albrechticích Pietrosella - Albitreccia II. – 1min49,749 vt.

   Celkový součet časů vítězů v jednotlivých závodech je 4 hod. 50 min. 28,109vt. . Což znamená průměrný čas na závod 36 min 25,013vt.! Naopak celkový součet časů nejpomalejších jezdců 9 hod. 11 min 57,907vt.

   Zde přikládáme přehled jezdců, kteří nějakou rz vyhráli:

Tomáš Procházka – 40
Martin Knespl – 12
Richard Nitsche – 8
Frantin Doležal – 7
Filip Musal – 7
David Mišalko – 6
Mára Střihavka – 4
David Čech – 4
Štěpán Mlejnek – 3
Pan Radek Šulc - 2


   Celkem do soutěží odstartovalo 51 jezdců (35 bylo zaregistrovaných v CRC). Průměr na závod činil 26 jezdců.
   Nejvíce jich startovalo v Albrechticích a při posledním závodě v Čisté 29 . Nejméně ve Dvoře Králové - 20.

   Ještě jednou děkujeme všem jezdcům, jejich doprovodům za předvedené výkony v 13. sezóně CRC a těšíme se na Vás v následující sezóně 2018!

   Za CRC Frantin